Logga in


Logga in med ditt konto i Kvalitetsnyckeln


Om Skadenyckeln

Skadenyckeln är ett nyutvecklat system där Svensk Fjärrvärmes medlemmar kan rapportera in skador på ledningar och ventiler, för både fjärrvärme- och fjärrkyldistributionssystem. Inrapportering sker i nuläget manuellt via ett webbgränssnitt. Efter sommaren kommer systemet att ytterligare utvecklas för att kunna ta mot en fil med skador exempelvis från fjärrvärmeföretagens NIS/GIS via en importfunktion.

För att kunna registrera en skada i systemet behöver man vara registrerad som skaderapportör i Kvalitetsnyckeln. Den som är administratör för Kvalitetsnyckeln på fjärrvärmeföretaget kan göra denna registrering. Då man läggs man upp som användare får man ett specifikt användarnamn och lösenord varpå man kan logga in och rapportera in skador. En manual som beskriver hur man ska använda Skadenyckeln finns på hemsidan, vilken är åtkomlig efter inloggning.

Systemet är öppet för löpande inrapportering under året, och efter årsskiftet sammanställs de inrapporterade uppgifterna av Svensk Fjärrvärme. Skadestatistik för föregående år kommer att publiceras i en rapport under februari månad.